Useat Val­kean liik­keet voi­vat tar­jota asiak­kail­leen eri­tyis­pal­ve­lua epi­de­mia-aikana, jol­loin ihmis­ten väli­nen kans­sa­käy­mi­nen tulisi rajata mini­miin. Lue alta kai­ken aikaa päi­vit­ty­västä lis­tasta, mitkä tuot­teet ja pal­ve­lut voit tilata Val­keasta kotio­vel­lesi ja mistä liik­keistä voit nou­taa verk­ko­kaup­paos­tok­sesi tai puhe­lin­ti­lauk­sesi vain nopeasti kas­salla pii­pah­taen. Pysy­tään ter­veinä!