Pää­e­siin­ty­jänä urhei­lu­lää­käri Pippa Laukka

Klo 12.00 Arjen hyvin­vointi ruuh­ka­vuo­sina, Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Kesä­ka­dun ohjel­ma­lava
Klo 13.00 Lii­kun­nan ja unen mer­ki­tys hyvin­voin­tiin, Rotu­aa­rin apteekki
Klo 14.00 Ravin­non mer­ki­tys hyvin­voin­tiin, K‑Supermarket Pekuri

 

Yhteis­työssä: