Löydä kaikki tar­peel­li­nen arkeen saman katon alta!

Tors­taista sun­nun­tai­hin kaup­pa­kes­kus on täynnä mah­ta­via tar­jouk­sia muun muassa repuista, toi­mis­to­tar­vik­keista ja vaat­teista.

Tar­jouk­set ovat voi­massa tors­taista sun­nun­tai­hin 5.–8.8.2021 tai niin kauan kuin tava­raa riit­tää, ellei toi­sin mai­nittu. Tuot­teita rajoi­te­tut erät!

Lisää tar­jouk­sia kaup­pa­kes­kuk­sen myy­mä­löissä!