Ajankohtaista

Kivisydämessä maksuton pysäköinti 8.-14.1.2024

Oletko kos­kaan pysä­köi­nyt Kivi­sy­dä­messä? Nyt on hyvä syy kokeilla! Pysä­köi Kivi­sy­dä­messä ilmai­seksi 8.–14.1.2024.

Kivi­sy­dän uudis­tuu ja muut­tuu tam­mi­kuussa puo­mit­to­maksi. Uudis­tus­työn aikana 8.–14.1.2024 pysä­köinti Kivi­sy­dä­messä on täy­sin mak­su­tonta.

Tule naut­ti­maan kes­kus­tan liik­keistä ja ravin­to­loista meille! Kivi­sy­dä­mestä pää­set suo­raan his­seillä kaup­pa­kes­kuk­seen! Alen­nus­myyn­nit odot­ta­vat!

Lue lisää uudis­tu­neesta pysä­köin­ti­jär­jes­tel­mästä: oulunpysakointi.fi

Ajankohtaista