Ajankohtaista

Valkeaan avataan uudenlainen kebab-ravintola Babista

Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan ava­taan Babista-ravin­tola tam­mi­kuun aikana. Uusi ravin­tola ava­taan Fafa’s:lta vuo­den­vaih­teessa vapau­tu­vaan lii­ke­ti­laan.

Babista on S‑ryhmän uusin ravin­to­la­kon­septi, joka haluaa mul­lis­taa suo­ma­lai­sen kebab-kult­tuu­rin. Oulun toi­mi­paikka tulee ole­maan Suo­men kol­mas Babista.

Fafa’s Val­kea lopet­taa toi­min­tansa 31.12.2023. Fafa’sin hen­ki­lö­kunta siir­tyy työs­ken­te­le­mään uudessa Babista-ravin­to­lassa.

Babista tuo uusia makue­lä­myk­siä Val­ke­aan tam­mi­kuussa 2024! 

Ajankohtaista