Ajankohtaista

Valkea X Muoti -live antaa inspiraatiota syyspukeutumiseen!

Val­kea X Muoti ‑tapah­tuma lähes­tyy ja sen hen­gessä tällä vii­kolla on luvassa muo­tiai­hei­nen Ins­ta­gram Live! Tule siis lin­joille liveen Val­kean Ins­ta­gra­miin ke 13.9. klo 18 alkaen.

IG-liveä luot­saa­vat täl­lä­kin ker­taa oulu­lai­set vai­kut­ta­jat Emi­lia Kor­pela (@empuskaa) ja Emi­lia Sipola (@emilianvisio).

Liveä aja­tel­len Emi­lioille on annettu teh­tä­väksi etsiä tyy­liinsä sopi­via vaa­te­kap­pa­leita ja asus­teita Val­keasta, jotka täy­den­tä­vät hei­dän omia vaa­te­kaap­pe­jaan. IG-livessä näh­dään­kin asu­ko­ko­nai­suuk­sia, joissa he yhdis­tä­vät vaat­teita omasta vaa­te­kaa­pis­taan Val­kean löy­tö­jen kanssa.

Seu­raa Val­keaa Ins­ta­gra­missa.

Ter­ve­tu­loa ins­pi­roi­tu­maan Val­kea X Muoti ‑liveen!

Ajankohtaista