Ajankohtaista

Asiakkaiden maalaama yhteisötaideteos koristaa Valkean 4. kerrosta

Val­kean asiak­kaat pää­si­vät osal­lis­tu­maan yhtei­sö­tai­de­teok­sen maa­laa­mi­seen Kaup­pa­kes­kus Val­kean 7‑vuotissynttäreillä lau­an­taina 15.4.2023. Synt­tä­reillä maa­lattu suu­ren­suuri teos on nos­tettu Val­kean 4. ker­rok­sen sei­nälle Oulun Tai­tei­den yön ja Kort­te­li­hai­pa­kan yhtey­dessä 17.8. Teok­sen ihailu onnis­tuu par­hai­ten Val­kean 3. ker­rok­sesta!

Maa­laus teh­tiin oulu­lai­sen tai­tei­li­jan Sanna Ant­to­sen ohjaa­mana. Kai­kuAr­tin San­nan tai­tee­seen voit tutus­tua lisää täältä!

Yhtei­sö­tai­de­teok­sen toteut­ti­vat:

Kerttu A
Seela S
Anitta L
Pirjo S
Aino K
Ida-Maria L
Meea M
Eve­liina K
Lumi V
Satu L
Virpi B
Anja L
Hugo K
Sulo
Oona L
Leo K
Karo­liina E
Anniina M
Tommi P
Marianne H
Suvi H
Reetta S
Mio S
Rauha S
Saga S
Kaa­rina S
Ella M
Saana L
Anni H
Jenna
Merja L
Mar­jaana S
Anse K
Havu
Greta R
Lilia R
Nisha
Dis­hita
Taneli M
Lena S
Tuu­lia S
Sanni-Maria K
Kata­riina K
Jouko J
Joo­na­tan J
Saana R

Johanna A
Henna M
M.P.
Jade
Cass B
Tinja R
Stella K
Aino M
Ronja-Riina S
Milla M
Inni R
Milo R
Eija M
Hannu M
Maria M
Johanna K
Riitta M
Rianna K
Sari P
Noona T
Aini H
Lupsi H
Amanda S
Emil M
Vil­mami V
Kiia L
Maiju M
Ella M
Eve­lin K
Raili S
Paula D
Fanni K
Enni K
Ella M
Toni K
Marja-Leena V
Tuija R
Heikki S
Ritva T
Tiina P
Inkki
Salla K
Päivi V
Venla Y
Minna T
Pete W

Venla Y
Satu Y
San­teri R
Antti R
Ilmari R
Marianne R
Eetu H
Johanna K
Jose­fiina P
Nina A
Satu K
Elina M
Marjo R
Ella H
Venla K
HL
HK
Frida
Noora M
Tommi R
Riitta V
Jas­miina H
Mikael M
Severi K
Sirpa M
Maija H
Annukka J
Päivi L
Vilma B
Ellen S
Anna-Kaisa H
Julianna K
Illusia L
Livia K
Lilli H
Sirpa P
Eija H
Kati U
Rauni O
Anja A
Viivi O
Ronja H
Kati S
Vilho R
Minna P‑R
Kari M

Suuri kii­tos kai­kille yhtei­sö­tai­de­teok­sen maa­laa­mi­seen osal­lis­tu­neille Kaup­pa­kes­kus Val­kean asiak­kaille! 

Ajankohtaista