Ajankohtaista

Oulu Sinfonian puhaltajat hurmaavat elokuva- ja tv-musiikillaan Valkean Kesäkadulla!

Oulu Sin­fo­nian puhal­ta­jat esiin­ty­vät Kaup­pa­kes­kus Val­keassa pe 25.8. klo 14.00.

Oulu Sin­fo­nia jal­kau­tuu syk­syi­sin päi­vä­ko­tei­hin, kou­lui­hin ja hoi­va­ko­tei­hin. Kier­tu­een pää­tös­kon­sertti jär­jes­te­tään Kaup­pa­kes­kus Val­keassa, jossa Oulu Sin­fo­nian puhal­ta­jat ilah­dut­ta­vat ylei­söä elo­kuva- ja tv-musii­killa.

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan kaik­kien tun­te­mista melo­dioista!

Pieni päi­vä­soitto: Oulu Sin­fo­nian puhal­ta­jat

Paikka: Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­katu
Mil­loin: Pe 25.8. klo 14.00. Esi­tyk­sen kesto 30 min.
Vapaa pääsy.

Lisä­tie­toa: oulusinfonia.fi

Ajankohtaista