Ajankohtaista

Ketturiehassa tutustutaan villin lännen elämään

Seu­raava Ket­tu­rieha jär­jes­te­tään lau­an­taina 26.8.2023 klo 10–14 Val­kean 3. ker­rok­sessa. 

Tee­mana on tällä ker­taa villi länsi. Osal­lis­tu­jat pää­se­vät las­soa­maan son­nia, har­joit­te­le­maan tark­kuusam­mun­taa leik­ki­pys­syillä, askar­te­le­maan serif­fin­merk­kiä ja osal­lis­tu­maan villi länsi ‑aihei­seen arvon­taan. Lisäksi mukana tuttu ystä­vämme Roihu-Kettu!

Tar­kempi ohjelma täällä.

Tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­Sami.

Ajankohtaista