Ajankohtaista

Qstock-rannekkeenvaihtopiste Valkeassa 25.-28.7.2023

Voit vaih­taa Qstock-lip­pusi ran­nek­kee­seen Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dun ran­nek­keen­vaih­to­pis­teellä! Pis­teellä saat vaih­det­tua ran­nek­kee­seen per­jan­tain, lau­an­tain ja kah­den päi­vän liput.

Ran­nek­keen­vaih­to­piste on avoinna ti–pe 25.–28.7. klo 11–20. 

Lisä­tie­toa ran­nek­keen­vaih­dosta ja muista ran­nek­keen­vaih­to­pis­teistä löy­dät täältä.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa etuja Qstock-ran­nek­keella tar­joa­vat:

  • Sokos Oulu
  • Cof­fee House Oulu
  • Grill it! Oulu

 

Ter­ve­tu­loa vaih­ta­maan lip­pusi ran­nek­kee­seen sekä hyö­dyn­tä­mään ran­neke-etuja!

Ajankohtaista