Ajankohtaista

Suomipop-festivaalin rannekkeenvaihtopiste Valkean Kesäkadulla

Suo­mi­pop-fes­ti­vaa­lia juh­li­taan jäl­leen Oulun Kuusi­saa­ressa 13.–15.7.2023!

Voit vaih­taa fes­ti­vaa­li­lip­pusi käte­västi ran­nek­kee­seen ennak­koon Suo­mi­po­pin ran­nek­keen­vaih­to­pis­teillä, jotka sijait­se­vat Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla ja Ama­ril­lossa.

Val­kean ran­nek­keen­vaih­to­piste on avoinna fes­ta­ri­vii­kolla:
ti 11.7. — to 13.7. klo 12.00–16.00.

Lisä­tie­toa ennak­ko­ran­nek­keen­vaih­dosta löy­dät täältä.

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa etuja Suo­mi­pop-ran­nek­keella tar­joa­vat:

Liik­keet


Fonum

Enna­koi puhe­lin­va­hin­got tai kor­jaa! ‑20 € yli 40 € ostok­sesta. Tar­jous kos­kee nor­maa­li­hin­tai­sia tuot­teita. Fonu­min edun saat näyt­tä­mällä festarilippua/ranneketta.
Etu on voi­massa 10.–16.7.2023.

Ins­tu­men­ta­rium

Kaikki pii­lo­lins­sit ‑25 %.
Tar­joamme myy­mä­läs­sämme Suo­mi­pop ‑vii­kon ajan kaikki pii­lo­lins­sit ‑25 % alen­nuk­sella.
Etu on voi­massa 10.–16.7.2023.

Elisa

Puhe­li­men näy­tön­suo­jaus fes­ta­ri­kun­toon Eli­salta!
Elisa Pans­sari Plus ‑näy­tön­suo­ja­kalvo puhe­li­meen asen­net­tuna.
Tar­jous­hinta: 19,99 €. Nor­maa­li­hinta: 24,99 €.
Etu on voi­massa 10.–16.7.2023.

DNA Kauppa

Swiss­ten Power Bank ‑vara­vir­ta­lähde. Järeä 20 000 mAh:n vara­vir­ta­lähde kah­della lataus­por­tilla. Rajoi­tettu erä. 1 kpl/asiakas. Tar­jous­hinta: 29 €. Nor­maa­li­hinta: 49 €. Etu on voi­massa 10.–16.7.2023.

Reima

Lisäetu ‑10% jo alen­ne­tuista tuot­teista. Rei­man edun saat näyt­tä­mällä festarilippua/ranneketta.
Etu on voi­massa 10.–16.7.2023.

Car­lings

Fes­ta­ria­sut kun­toon Car­ling­silla! Saat nyt kaikki t‑paidat ja short­sit ota 3 maksa 2!

VOLT

Mix and match! Shortsit/uimashortsit + pikee­paita (These Glory Days + Lyle & Scott) yhteis­hin­taan 99,99€. Edun saat näyt­tä­mällä festarilippua/ranneketta.
Etu on voi­massa 13–15.7.2023.

Ravin­to­lat


Pic­nic

Juus­to­pa­tonki 4 €! Nor­maa­li­hinta 7,50 €. 6‑viljan paton­gissa ched­dar-juus­toa, remou­la­de­kas­ti­ketta, tomaat­tia ja salaat­tia. Edun saat näyt­tä­mällä festarilippua/ranneketta.
Etu on voi­massa 13.–15.7.2023

Clas­sic Pizza

”Tyy­lillä Suo­mi­pop­piin” Clas­sic Pizzan kautta. ‑20% kaikki nor­maa­li­hin­tai­set pizzat ja salaa­tit sekä lasi Legras-samp­pan­jaa 10 €. (norm. 13 €). Edun saat näyt­tä­mällä festarilippua/ranneketta.
Etu on voi­massa 10.–16.7.2023.

Grill it!

Grill it bur­ger: norm. 25,00 € – fes­ta­ri­väelle 23,00 €.
Nau­dan ham­pu­ri­lais­pihvi, tomaat­tia, suo­la­kurk­kua, mari­noi­tua puna­si­pu­lia, savu­papri­ka­ma­jo­nee­sia, ched­dar­juus­toa, romai­ne­sa­laat­tia ja maus­tet­tuja rans­ka­lai­sia peru­noita
Vur­ger: norm. 22,00 € – fes­ta­ri­väelle 20,00€.
Vegaa­ni­nen bur­ger­pihvi, savu­papri­ka­ma­jo­nee­sia, Vio­life-savu­vii­pale, mari­noi­tua puna­si­pu­lia, tomaat­tia, romai­ne­sa­laat­tia, suo­la­kurk­kua ja maus­tet­tuja rans­ka­lai­sia peru­noita.
GRILL IT! edun saat näyt­tä­mällä festarilippua/ranneketta.
Etu on voi­massa 13.–16.7.2023.

Fafa’s

Fafa’s fes­ta­ri­kassi fes­ta­ri­väelle 28,00€ (norm. 33,80 €).
Hal­loumi, feta tai vuo­hen­juus­to­sa­laat­teja kaksi kap­pa­letta sekä kaksi Novelle Fresh vadelma-sit­ruuna, mango-appel­siini tai mus­tikka 0,33 kiven­näis­vettä.
FAFA’S edun saat näyt­tä­mällä festarilippua/ranneketta.
Etu on voi­massa 10.–16.7.2023.

 

Ter­ve­tu­loa hyö­dyn­tä­mään ran­neke-etuja Kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan!

Ajankohtaista