Ajankohtaista

Tigerin hyväntekeväisyyskampanja tulee jälleen!

Flying Tiger Copen­ha­gen: Viime vuonna kerä­simme pie­nille Super­san­ka­reille yli 89 000€ potin! 

Flying Tiger Copen­ha­gen myy­mä­löissä kerä­tään jäl­leen ti 30.5.-ma 5.6.2023 väli­senä aikana varoja koti­mai­selle we4you-hyvän­te­ke­väi­syy­syh­dis­tyk­selle. 

Yhdis­tys tukee vaka­vasti sai­raita lap­sia ja nuo­ria Suo­messa,  aut­taen per­heitä krii­si­ti­lan­teissa sekä toteut­taen sai­rai­den las­ten unel­mia ja toi­veita. Vuo­den 2022 keräyk­set Suo­men myy­mä­löis­sämme tuot­ti­vat yli 89 000€ potin tälle upealle yhdis­tyk­selle, kii­tos mah­ta­ville asiak­kail­lemme!  

Voit tehdä lah­joi­tuk­sen kas­salla vie­rail­les­sasi myy­mä­lässä. Teh­dään jäl­leen yhdessä hyvää!  

Voit lukea lisää yhteis­työstä sekä we4you hyvän­te­ke­väi­syy­syh­dis­tyk­sestä osoit­teessa: We4You (flyingtiger.com)

Ajankohtaista