Ajankohtaista

Lauantaina kolme muotinäytöstä – inspiraatiota kevätpukeutumiseen

Val­keassa sukel­le­taan päi­väksi kevät­muo­din kieh­to­vaan maa­il­maan. Kai­paat sit­ten uutta ins­pi­raa­tiota, vaa­te­kaa­pin sisäl­lön päi­vit­tä­mistä tai muoti on sinulle muu­ten sydä­me­na­sia, tule tsek­kaa­maan muo­ti­ta­pah­tu­mamme muo­ti­näy­tök­set ja kevät­muo­din uudet tuu­let!

Lau­an­taina 13.5. Val­kean Kesä­ka­dulla jär­jes­tet­tävä muo­ti­ta­pah­tuma Val­kea X Muoti pitää sisäl­lään kolme muo­ti­näy­töstä, joissa esi­tel­tä­vät vaat­teet ovat kaikki Val­kean liik­keistä. Lisäksi tapah­tu­ma­päi­vänä luvassa hui­keita tar­jouk­sia eri Val­kean liik­keissä.

Val­kea X Muoti ‑muo­ti­näy­tök­set alka­vat klo 12, 14 ja 16. Yhden näy­tök­sen kesto noin puoli tun­tia.

Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään ja lumou­tu­maan muo­din parissa!

Ajankohtaista