Ajankohtaista

Ketturiehassa tutustutaan maatilan elämään

Seu­raava Ket­tu­rieha-tapah­tuma jär­jes­te­tään lau­an­taina 27.5.2023 klo 10–14 Val­kean 3. ker­rok­sessa.

Tee­mana on tällä ker­taa maa­ti­lan elämä. Osal­lis­tu­jat pää­se­vät mm. istut­ta­maan omat kas­vinsa, rap­sut­te­le­maan kave­ri­koi­ria, aje­le­maan pol­kut­rak­to­reilla sekä teke­mään monen­lai­sia maa­tila-aihei­sia teh­tä­viä!

TARKEMPI OHJELMA TÄÄLLÄ

Tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­Sami.

Ajankohtaista