Ajankohtaista

Synttärikarnevaalien ohjelma julki nyt!

7‑vuotiasta Val­keaa juh­lis­te­taan synt­tä­ri­kar­ne­vaa­lien mer­keissä per­jan­taista sun­nun­tai­hin 14.–16.4.

Luvassa aamusta iltaan moni­puo­lista ohjel­maa koko per­heelle: Tik­Tok­kaaja Leevi Leh­to­sen vie­railu, mas­kot­ti­ta­paa­mi­nen, arvon­toja, ilma­pal­lon- ja hat­ta­ran­ja­koa, tyy­li­vink­kejä, tai­de­teok­sen maa­laa­mista ja tie­ten­kin mah­ta­via synt­tä­ri­tar­jouk­sia.

Katso ohjelma ja aika­taulu tästä!

Ajankohtaista