Ajankohtaista

Valkean Ystävienpäivillä tarjouksia ja yllätyksiä

Juh­lis­tamme Val­keassa ystä­vyy­den tee­maa nel­jän päi­vän ajan lau­an­taista tiis­tai­hin 11.–14.2.

Etu­ku­pon­ki­vihko tulee taas!

Liik­keemme ja ravin­to­lamme ovat jäl­leet tai­ko­neet teille asiak­kaille, Val­kean ystä­ville, hou­kut­te­le­via tar­jouk­sia etu­ku­pon­ki­vih­kon muo­toon. Etu­ku­pon­ki­vih­ko­jen jako alkaa kam­pan­jassa mukana ole­vissa liik­keissä ja ravin­to­loissa tiis­taina 7.2. ja jat­kuu aina 14.2. asti, niin kauan kuin vih­koja riit­tää*.

Etu­ku­pon­ki­vih­kon mah­ta­vat tar­jouk­set ovat käy­tet­tä­vissä la–ti 11.–14.2. 

Löy­sitkö lah­ja­kor­tin? Löy­täjä saa pitää!

Lau­an­taina 11.2. Val­kean liik­kei­siin ja ravin­to­loi­hin on pii­lo­tettu lah­ja­kort­teja. Jos löy­dät sen, saat sen myös pitää. Vin­kit, mistä etsiä, löy­dät täältä.

Huom. Ethän sotke myy­mä­lää lah­ja­kor­tin met­säs­tyk­sen tuok­sin­nassa! 

Nap­paa kave­ri­kuva Kesä­ka­dulla

Tiis­taina 14.2. Kesä­ka­dul­tamme löy­tyy Pho­to­Booth-kuvaus­koppi, jossa voit käydä nap­paa­massa ilmai­seksi vaikka kave­ri­ku­van sinusta ja ystä­väs­täsi! Kuvan saat heti mukaasi. Pho­to­Booth avoinna klo 12–13:30, 14–15:30 ja 16–18. 

* Etu­ku­pon­ki­vih­koja jaossa rajoi­tettu 10 000 kpl erä. Jaamme vih­koja yhden per asia­kas.

Ajankohtaista