Ajankohtaista

On ilo kohdata sinut -valokuvanäyttely 17.–24.2.

Kesä­ka­dulle per­jan­taina 17.2. avau­tu­vassa valo­ku­va­näyt­te­lyssä 18 hoi­ta­jaa ker­to­vat 18 oman­lais­tansa arjen tari­naa. Jokai­seen valo­ku­vaan on kyt­ketty elä­män­ma­kui­nen tarina hoi­ta­jien arjen iloista, suruista ja mie­leen pai­nu­neista het­kistä. Aidoissa tari­noissa on läsnä koh­taa­mi­sen kau­neus, luo­pu­mi­sen hai­keus, onnis­tu­mi­sen riemu, het­kien herk­kyys ja arjen todel­li­suus.
Valo­ku­vaaja Kaisa Löyskä on tal­tioi­nut mie­leen­pai­nu­viin valo­ku­viin hoi­va­työn monet kas­vot. Kaisa Löys­kän teke­mät haas­tat­te­lut on koon­nut tari­noiksi Kaisu Leh­to­maa-Digha.
Näyt­te­lyyn on vapaa pääsy.
Ajankohtaista