Ajankohtaista

Budbee-pakettiautomaatti Valkeaan

Hel­po­tusta Oulun ydin­kes­kus­tan Bud­bee-asiak­kaille: Val­kean nel­jän­teen ker­rok­seen on avattu Bud­been paket­ti­au­to­maatti.

Paket­ti­au­to­maatti sijait­see Val­kean nel­jän­nessä ker­rok­sessa Per­he­huo­neen lähei­syy­dessä. Hel­poi­ten perille löy­dät nouse­malla Sokok­sen liu­ku­por­taita nel­jän­teen ker­rok­seen. Auto­maatti on heti vasem­malla.

Paket­ti­au­to­maatti on käy­tet­tä­vissä Soko­kesn aukio­loai­ko­jen puit­teissa, eli ma-pe 9–21, la 9–19 ja su 11–18.

Ajankohtaista