Ajankohtaista

Tiernapoikien esityksiä Valkeassa

Ter­ve­tu­loa kat­so­maan ja kuun­te­le­maan perin­tei­siä Tier­na­poi­kae­si­tyk­siä Val­kean Kesä­ka­dulle!

Esiin­ty­mässä seu­raa­vat ryh­mät:

  • to 1.12. Ynnin Tier­nat
  • pe 2.12. Lakeu­den kunin­kaat
  • ke 7.12. Made­kos­ken Tier­nat
  • to 8.12. Ynnin Tier­nat
  • ke 14.12. Kunin­kaat Mur­rosta
  • to 15.12. Ynnin Tier­nat

 

Muita jou­lun ajan tapah­tu­mia löy­dät koo­tusti Tapah­tu­mat-sivul­tamme.

Ajankohtaista