Ajankohtaista

Shoppaile ilman kiirettä viikonloppuna

Val­kea tar­joaa asiak­kail­leen mah­dol­li­suu­den hoi­taa jou­luos­tok­sia rau­hal­li­sissa tun­nel­missa tule­vana vii­kon­lop­puna.

Val­kean liik­keet ja ravin­to­lat pal­ve­le­vat poik­keuk­sel­li­sesti piden­ne­tysti lau­an­taina ja sun­nun­taina 17.–18.12. klo 20 asti.

Ilta-aikaan voit hoi­taa jou­lu­lah­jaos­tok­set ilman kii­rettä ja ruuh­kan tuo­maa pai­netta.

Ajankohtaista