Ajankohtaista

Kuka on Valkean Vuoden asiakaspalvelija 2022?

✨Kuka on mie­les­täsi Val­kean vuo­den 2022 asia­kas­pal­ve­lija?✨

Keneltä Val­kean liik­keessä tai ravin­to­lassa työs­ken­te­le­vältä olet saa­nut unoh­tu­mat­to­man hyvän pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen? Kuka ilah­dut­taa asen­teel­laan kerta toi­sensa jäl­keen?

Kerro se meille tämän kyse­ly­lo­mak­keen kautta!
Kysely on lyhyt, ei vie kuin het­ki­sen aikaasi! 💙

Ajankohtaista