Ajankohtaista

Joulunavaus Valkeassa pe–la 11.–12.11.

Val­kean Jou­lu­na­vausta vie­te­tään per­jan­taina ja lau­an­taina 11.–12.11. Ohjelma sopii koko per­heelle sisäl­täen upeita musiik­kie­si­tyk­siä, askar­te­lua ja leik­ki­mie­listä kisai­lua. Ja onpa Jou­lu­puk­ki­kin kut­suttu vie­rai­lulle!

Katso alta tar­kempi päi­vä­koh­tai­nen ohjelma.

PERJANTAINA 11.11.

18:00 Jou­lu­va­lo­jen syty­tys

18:10 ONEVIOLIN jou­lui­nen viu­lu­musiik­kie­si­tys lavalla

LAUANTAINA 12.11.

10:45 Jou­lu­pu­kin ter­veh­dys

11:00–12:30 Jou­lu­pukki 3. krs pis­teellä

11:00 Jou­lui­nen yhteis­lau­lu­tuo­kio Pel­to­kur­jen kanssa Kesä­ka­dulla

11:30 Jou­lu­ko­ris­tei­den askar­te­lu­piste Kesä­ka­dulla

12:00 Pipar­kak­ku­ta­lon raken­nus­kil­pailu lavalla

13:00 Jou­lui­nen yhteis­lau­lu­tuo­kio Pel­to­kur­jen kanssa Kesä­ka­dulla

13:00–14:30 Jou­lu­pukki kier­te­lee Val­keassa

14:00 Jou­lu­lah­jan­pa­ke­toin­ti­kisa lavalla

14:00 Jou­lu­kort­tien askar­te­lua Kesä­ka­dulla

15:00 Jou­lui­nen yhteis­lau­lu­tuo­kio Pel­to­kur­jen kanssa Kesä­ka­dulla

15:00–16:30 Jou­lu­pukki 3. krs pis­teellä

16:00 Pipar­kak­ku­jen­syön­ti­kisa lavalla

17:00 Jou­lui­nen yhteis­lau­lu­tuo­kio Pel­to­kur­jen kanssa Kesä­ka­dulla

Osal­lis­tu­mi­nen kil­pai­lui­hin: osal­lis­tu­jaksi voi ilmoit­tau­tua pai­kan päällä ennen kil­pai­lun alkua. Kil­pai­lu­paik­koja rajoi­te­tusti!

Ajankohtaista