Ajankohtaista

Ilmaisia joulukonsertteja Valkeassa

Val­keassa tar­joil­laan eri­lai­sia musii­kil­li­sia elä­myk­siä jou­lun alla. Katso alta muu­tama tärppi ja tule pai­kalle naut­ti­maan live­musii­kista! 

Alkaa 29.11.2022 18:00
Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Kesä­katu

Val­kean jou­lu­kon­ser­tit: Debo­rah Jones Christ­mas Show

Alkaa 9.12.2022 16:30
Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Kesä­katu

Val­kean jou­lu­kon­ser­tit: Kuo­ro­musiik­kia oppi­lailta ja opet­ta­jilta

Alkaa 11.12.2022 13:00
Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Kesä­katu

Val­kean jou­lu­kon­ser­tit: Pel­to­kurki

Alkaa 17.12.2022 14:00
Kaup­pa­kes­kus Val­kea, Kesä­katu

 

Lisää tapah­tu­mia löy­dät Tapah­tu­mat-sivul­tamme.

Haluatko esiin­tyä Val­keassa? Katso ohjeet Tapah­tu­mat-sivul­tamme, sivun alao­sasta.

Ajankohtaista