Ajankohtaista

Makian ja Finlaysonin avajaisia vietetään pe 4.11.

Val­kean toi­sessa ker­rok­sessa remon­toi­daan tällä het­kellä tiloja MAKIAlle ja Fin­lay­so­nille. 

MAKIAn toi­nen kivi­jal­ka­liike Ouluun

Koti­mai­sella MAKIAlla on ennes­tään yksi kivi­jal­ka­liike Etelä-Suo­messa. Uusi liike ava­taan Val­kean 2. ker­rok­seen Sokok­sen sisään­käyn­nin vie­reen.

Fin­lay­son muut­taa uusiin tiloi­hin

Val­keassa mel­kein alusta asti ollut Fin­lay­son muut­taa uusiin tiloi­hin uudis­puo­len 2. ker­rok­seen Sokok­sen sisään­käyn­nin vie­reen.

Molem­pien liik­kei­den ava­jai­sia vie­te­tään per­jan­taina 4.11. Fin­lay­son avaa ovensa klo 10:00 ja Makia klo 12:00. Ava­jai­se­duista tie­do­te­taan myö­hem­min.

Ajankohtaista