Ajankohtaista

Maailman CP-päivän viettoa Valkeassa

Tors­taina 6.10. vie­te­tään Maa­il­man CP-päi­vää. Hyvä päivä ottaa yksi askel kohti yhden­ver­tai­sem­paa maa­il­maa!

Tule siis jut­te­le­maan CP-lii­ton työn­te­ki­jöi­den ja koke­mus­asian­tun­ti­joi­den kanssa, pyö­räyt­tä­mään ilmaista onnen­pyö­rää ja oppi­maan lisää cp-vam­masta. Suo­men CP-liitto ry on pai­kalla Kesä­ka­dulla, Fonu­min puo­lei­sessa pää­dyssä, esiin­ty­mis­la­vaa vas­ta­päätä tors­taina 6.10. kello 14–18.

Tapah­tu­man jär­jes­tää Suo­men CP-liitto ry.

Ajankohtaista