Ajankohtaista

Syysmuotinäytöksiä Kesäkadun lavalla

Val­keassa sukel­le­taan lau­an­taina 17.9. päi­väksi syys­muo­din kieh­to­vaan maa­il­maan.

Kai­paatpa sit­ten uutta ins­pi­raa­tiota syk­syyn, vaa­te­kaa­pin sisäl­lön päi­vit­tä­mistä tai muoti on sinulle muu­ten sydä­na­sia, tule tsek­kaa­maan muo­ti­ta­pah­tu­mamme muo­ti­näy­tök­set ja syys­muo­din uudet tuu­let!

Lau­an­taina 17.9. Val­kean Kesä­ka­dulla jär­jes­tet­tävä muo­ti­ta­pah­tuma pitää sisäl­lään kolme muo­ti­näy­töstä, joissa esi­tel­tä­vät vaat­teet ovat kaikki Val­kean liik­keistä. Lisäksi tapah­tu­ma­päi­vänä luvassa hui­keita tar­jouk­sia eri Val­kean liik­keissä.

AIKATAULU

12.00 Fall Fas­hion Trends ‑muo­ti­näy­tös

14.00 Fall Fas­hion Trends ‑muo­ti­näy­tös

16.00 Fall Fas­hion Trends ‑muo­ti­näy­tös

Yksi näy­tös kes­tää noin 30 minuut­tia.

Mukana muo­ti­näy­tök­sissä Val­kean liik­keet Sokos, Vero Moda, Jack & Jones, Bik Bok, Polarn O. Pyret, Cubus, Gina Tricot, Blue Tomato, Jas­min, Car­lings, Reima, Sun­koru, Fin­lay­son ja Mari­mekko.

Ter­ve­tu­loa viih­ty­mään ja lumou­tu­maan muo­din parissa!

Tapah­tu­man tuot­taa Fas­hio­nU­nit.

Ajankohtaista