Ajankohtaista

Korttelihaipakkailtana palvellaan klo 22 asti – kurkkaa tarjoukset!

Oulun perin­tei­käs shop­pai­lu­ta­pah­tuma tulee jäl­leen tors­taina. Poik­keuk­sel­li­sesti Val­kean liik­keet ja ravin­to­lat pitä­vät ovensa auki klo 22 asti.

Ohjelma Kesä­ka­dulla

  • Kai­kuArt tai­de­gal­le­ria pop up Kesä­ka­dun lavalla klo 17–22
  • Kel­tai­nen Kei­nu­tuoli tai­de­näyt­tely ja ‑myynti Kesä­ka­dulla klo 17–22
  • Super­Par­kin step­pe­ri­peli tes­tat­ta­vana klo 17–21.30

Kort­te­li­hai­pak­ka­tar­jouk­set

Val­kean liik­kei­den hai­pak­ka­tar­jouk­sia löy­dät muun muassa kes­ki­vii­kon Forum24:n välistä. Oulun kes­kus­tan hai­pak­kaoh­jel­masta löy­dät lisä­tie­toa Korttelihaipakka.fi ‑sivus­tolta.

Ajankohtaista