Ajankohtaista

Ketturieha jää kesätauolle ja palaa elokuussa

Las­ten suo­sik­ki­ta­pah­tuma Ket­tu­rieha jää kesäksi tauolle ja palaa jäl­leen ohjel­mis­toon elo­kuussa 27.8.2022.

Muka­vaa kesää!

Ket­tu­rieha on Val­kean ikioma tois­tuva las­ten­ta­pah­tuma. Jokai­nen Ket­tu­rieha on täynnä ohjel­maa ja muka­vaa puu­haa per­heen pie­nim­mille kaup­pa­kes­kuk­sen 3. ker­rok­sessa.

Tapah­tu­man tuot­taa Team Simi­sami.

Ajankohtaista