Ajankohtaista

Coffee House avasi ovensa torstaina klo 12

Val­kean Kesä­katu elä­vöi­tyy enti­ses­tään, kun Cof­fee House avasi ovensa uudessa sijain­nissa.

Pak­ka­huo­neen­ka­dulta Val­ke­aan muut­ta­nut Cof­fee House avasi ovensa tors­taina 2.6. klo 12:00.

– Cof­fee House ja sen Kesä­ka­dulle ulot­tuva teras­sia­lue on aivan täy­del­li­nen lisäys Val­ke­aan. Teras­silta on suora näköyh­teys Kesä­ka­dun lavalle, joten kah­vi­kup­po­sen ohella voi päästä naut­ti­maan esi­mer­kiksi live­musii­kista, vink­kaa Val­kean mark­ki­nointi- ja tapah­tu­ma­pääl­likkö Johanna Kylli.

Ajankohtaista