Ajankohtaista

Yhteistä aikaa äidin kanssa Valkeassa

Äitien­päi­vää vie­te­tään jäl­leen sun­nun­taina 8.5. 

Val­kean liik­keet, ravin­to­lat ja kah­vi­lat pal­ve­le­vat sun­nun­taina nor­maa­listi klo 11–18. Ter­ve­tu­loa viet­tä­mään yhteistä aikaa Val­ke­aan!

Ajankohtaista