Ajankohtaista

Näin pysyt aina kärryillä Valkean tarjouksista ja uutisista

Tilaa­malla Val­kean uutis­kir­jeen, et jää mis­tään paitsi. 

Val­kean uutis­kirje ilmes­tyy noin joka toi­nen viikko ja se sisäl­tää run­saan kat­tauk­sen ajan­koh­tai­sia Val­kean liik­kei­den ja ravin­to­loi­den tar­jouk­sia sekä ennak­ko­tie­toa tule­vista tapah­tu­mista ja kam­pan­joista.

TILAA UUTISKIRJE SUORAAN SÄHKÖPOSTIISI TÄSTÄ

Vii­kon 20 uutis­kir­jeen pää­set luke­maan net­ti­se­lai­mella tästä.

Ajankohtaista