Ajankohtaista

Lastentapahtuma Ketturieha ensi viikolla

Las­ten­ta­pah­tuma Ket­tu­rie­haa vie­te­tään jäl­leen lau­an­taina 28.5. Val­kean 3. ker­rok­sessa klo 10–14.

Tällä ker­taa tee­mana on Roihu-Ketun Kevät­kyl­vöt, ohjel­man voit kur­kata täältä!

Tapah­tu­man tuot­taa pai­kal­li­nen tuo­tan­to­yh­tiö Team Simi­Sami.

Ajankohtaista