Ajankohtaista

Hohdetta Oulu 6.–7.5. – pääpuhujana Karita Tykkä!

Kesä lähes­tyy ja aurinko pais­taa, Oulu hoh­taa! Hoh­detta Oulu on hyvin­voin­ti­tee­mai­nen tapah­tuma, joka levit­täy­tyy ympäri Oulun kes­kus­taa mie­len­kiin­tois­ten tee­ma­luen­to­jen, ohjel­ma­nu­me­roi­den ja tar­jous­ten muo­dossa. Tämän kevään tapah­tu­man tee­mana on “Kepeästi kesään”. 

Hoh­detta Oulu tapah­tu­man ohjel­maa on Val­keassa sekä useissa Oulun kes­kus­tan liik­keissä. Pää­pu­hu­jana tämän vuo­den tapah­tu­massa on upea mie­len ja kehon hyvin­voin­nin asian­tun­tija Karita Tykkä. Tar­kempi ohjelma ja aika­taulu jul­kais­taan myö­hem­min.

Hoh­detta Oulu tapah­tu­man tuot­taa Oulun Lii­ke­kes­kus ry ja Kaup­pa­kes­kus Val­kea.

Lue lisää Hoh­detta Oulusta tapah­tu­man net­ti­si­vuilta »

Ajankohtaista