Ajankohtaista

Oulun Konservatorion konsertteja Valkeassa ti 26.4.

Oulun Kon­ser­va­to­rio jär­jes­tää non-stop kon­ser­tin tiis­taina 26.4. klo 12–16 Val­kean Gal­le­rian 2. ker­rok­sessa, Fin­lay­so­nin lii­kettä vas­ta­päätä ole­vassa tyh­jässä tilassa.

12:00–12:30   Give me that jazz

12:30–13:00   Puita ja per­ho­sia (Hilla Eske­li­nen piano, Aida Mus­to­nen huilu, Tilda Pou­tiai­nen huilu)

 

13:00–13:30  Ter­vei­siä maa­il­malta (Fanni Lin­nan­mäki viulu, Susanna Sir­viö piano)

13:30–14:00   Pia­nis­tit Made­to­jan por­teilla (Jemina Nie­melä, piano)

 

14:00–14:30   Roman­tiik­kaa rin­nassa (Riika Heik­kilä piano, Sal­la­mari Kei­nä­nen piano, Aliisa Män­tylä sello, Edit Rau­tio piano)

 

14:30–15:00   Kirk­ko­muusi­koi­den hetki (Kon­ser­va­to­rion kirk­ko­muusi­kot)

15:00–15:30   Jät­ti­läis­ten jalan­jäl­jissä (Helmi Nie­melä viulu, Sal­la­mari Kei­nä­nen piano, Riika Heik­kilä piano)

15:30–16:00   BBQ Plays Post­mo­dern Juke­box
VAPAA PÄÄSY!
Ajankohtaista