Ajankohtaista

Tuiran Kamarikuoron laulutervehdys Kesäkadulla ke 2.3.

Tui­ran Kama­ri­kuoro on kut­su­nut lau­la­jia oulu­lai­sista kuo­roista tapah­tu­maan, jolla on tar­koi­tus osoit­taa  tukea Ukrai­nalle. Ohjel­massa on ukrai­na­lai­nen kan­san­laulu Hil­jai­nen tie­noo ja Jean Sibe­liuk­sen Fin­lan­dia.

Lau­lu­ter­veh­dys esi­te­tään huo­menna, kes­ki­viik­kona 2.3.2022 klo 17.30 Val­kean Kesä­ka­dulla.

Kuva: Marcos Katz / Tui­ran Kama­ri­kuoro


Val­kean edut, uuti­set ja tapah­tu­mat suo­raan säh­kö­pos­tiisi – tilaa Val­kean uutis­kirje tästä.

Ajankohtaista