Ajankohtaista

Valkean kahviltatarjonta kasvaa

Kaup­pa­kes­kus Val­kean kah­vi­la­tar­jonta laa­je­nee, kun Osuus­kauppa Ari­nan Cof­fee House muut­taa nykyi­seltä pai­kal­taan Pak­ka­huo­neen­ka­dulta Val­ke­aan.

– Cof­fee House ‑brändi on lois­tava lisäys Val­kean kah­vila- ja ravin­to­la­ko­ko­nai­suu­teen. Kah­vi­la­kult­tuuri vah­vis­tuu vuosi vuo­delta, joten kas­va­vaan tren­diin on hyvä vas­tata, ker­too kaup­pa­kes­kus­joh­taja Heli Siro­nen.

– Cof­fee House tulee täy­den­tä­mään ravin­to­la­pal­ve­lui­tamme Val­keassa. Uudis­tettu Cof­fee House tulee hur­maa­maan niin kau­niilla sisus­tuk­sel­laan kuin vas­ta­jau­he­tulla kah­vil­laan, ker­too Ari­nan mat­kailu- ja ravit­se­mus­kau­pan toi­mia­la­joh­taja Ulla Pel­to­niemi. Tavoit­tee­namme on avata kah­vila Val­kean tiloissa vielä ennen kesää.


Val­kean edut, uuti­set ja tapah­tu­mat suo­raan säh­kö­pos­tiisi – tilaa Val­kean uutis­kirje tästä.

Ajankohtaista