Ajankohtaista

Uutta: Näistä Valkean liikkeistä saat parkkihyvityksen

Osa Val­kean liik­keistä tar­joaa autolla tule­ville asiak­kail­leen hyvi­tystä Val­kean ja Kivi­sy­dä­men park­ki­hal­lien pysä­köin­ti­mak­susta. 

Seu­raa­vat liik­keet ja ravin­to­lat tar­joa­vat hyvi­tystä:

  • Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kauppa
  • Fafa’s
  • Reima
  • Fin­lay­son
  • Sokos Herkku
  • Gina Tricot
  • Sun­koru
  • Polarn O. Pyret (28.2.2022 alkaen)

Hyvi­tyk­sen määrä ja ehdot vaih­te­le­vat liike- ja ravin­to­la­koh­tai­sesti.

Lisä­tie­toja park­ki­hy­vi­tyk­sestä voit lukea täältä.


Val­kean edut, uuti­set ja tapah­tu­mat suo­raan säh­kö­pos­tiisi – tilaa Val­kean uutis­kirje tästä.

Ajankohtaista