Ajankohtaista

Kiinnostaako mallin työ? Koekuvaukset tulossa Valkeaan

Mal­li­toi­misto Fas­hion Model Agencyn casting/koekuvaukset uusille mal­li­kas­voille Oulussa pe 11.2.2022 klo 15–20 ja la 12.2.2022 klo 11–16 Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla.

Oletko sinä seu­raava huip­pu­malli, mai­nos­kasvo vai catwalk lavo­jen uusi tähti? Fas­hion Model Agency hakee uusia mal­li­kas­voja kai­kista eri mal­li­ryh­mistä koti­mai­sille sekä kan­sain­vä­li­sille mal­li­mark­ki­noille, mai­nos- ja muo­ti­ku­vauk­siin, muo­ti­näy­tök­siin sekä kan­sain­vä­li­siin malli- ja kau­neus­kil­pai­lui­hin!

Tule pai­kalle kes­kus­te­le­maan mah­dol­li­suuk­sis­tasi alalle ja saat mukaasi myös lisä­tie­toja. Ter­ve­tu­loa käy­mään Fas­hion Model Agencyn pis­teellä!

Ajankohtaista