Ajankohtaista

Perhehuone ja leikkitilat avataan jälleen 1.2.

Koro­na­ra­joi­tus­ten hel­pot­taessa Val­kean ylei­siä oles­ke­lu­ti­loja ote­taan jäl­leen käyt­töön tiis­taista 1.2. alkaen.

Oles­ke­lu­ti­loista 4. ker­rok­sen per­he­huone, 3. ker­rok­sen Roi­hula ja Köö­kin leik­ki­tila avau­tu­vat tiis­taina.

Tar­tun­ta­ris­kin mini­moi­mi­seksi tiloissa saa asioida rajoi­tettu määrä hen­ki­löitä ker­ral­laan. Per­he­huo­neen osalta rajoi­tus on yksi seu­rue ker­ral­laan ja leik­ki­ti­lo­jen osalta 10 hen­ki­löä ker­ral­laan.

Ajankohtaista