Ajankohtaista

Classic Pizza suljettuna remontin vuoksi

Val­kean Clas­sic Pizza Res­tau­rant on sul­jet­tuna maa­nan­taista 10.1. alkaen remon­tin vuoksi. 

Remon­tin on arvioitu kes­tä­vän vähin­tään vii­kon ajan. Tie­do­tamme Val­kean kana­vissa, kun ravin­tola on jäl­leen avoinna.

Ajankohtaista