Ajankohtaista

Valkeassa rajoitetaan tilojen käyttöä 23.12. lähtien

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa rajoi­te­taan yleis­ten tilo­jen käyt­töä AVI:n ohjeis­tuk­sen mukai­sesti. Rajoi­tuk­set on otettu käyt­töön 23.12. ja ne ovat voi­massa 31.12.2021 asti. 

  • 4. ker­rok­sen per­he­huone on sul­jettu
  • 3. ker­rok­sen Roi­hula ja Köö­kin leik­ki­tila ovat sul­jet­tuna
  • 1. ker­rok­sen lasi­kat­teella sekä Kesä­ka­dun lavalla on oles­ke­lu­kielto
  • Kaikki pen­kit pois­tettu käy­töstä tois­tai­seksi.

 

 

Ajankohtaista