Ajankohtaista

Valkeassa palvellaan myös itsenäisyyspäivänä

Val­kean liik­keet ja ravin­to­lat ovat avoinna myös itse­näi­syys­päi­vänä maa­nan­taina 6.12. 

Val­kean yhtei­set aukio­loa­jat maa­nan­taina ovat klo 11–18. Poik­keuk­sia­kin on:

  • Sokos ja Her­kun kukka klo 9–19
  • Sokos Herkku klo 9–21

Val­kea toi­vot­taa rau­hai­saa itse­näi­syys­päi­vää kaik­kiin suo­ma­lais­ko­tei­hin!

Ajankohtaista