Ajankohtaista

Flying Tiger Copenhagen hetkellisesti suljettu teknisten ongelmien vuoksi

Val­kean Flying Tiger Copen­ha­ge­nin liike on jou­duttu tänään sul­ke­maan het­kel­li­sesti tek­nis­ten ongel­mien vuoksi. Vikaa sel­vi­te­tään par­hail­laan ja myy­mälä pyri­tään ava­maan mah­dol­li­sim­man pian.

Pahoit­te­lemme häi­riötä!

Uutista päi­vi­tetty 16.12. klo 15:42: Tilanne jat­kuu yhtä ja liike on tois­tai­seksi sul­jettu. Vikaa kor­ja­taan par­hail­laan.

Uutista päi­vi­tetty 17.12. klo 15:42: Flying Tiger Copen­ha­ge­nin liike on jäl­leen auki.

Ajankohtaista