Ajankohtaista

Oulun kaupungin rokotuspiste Valkeassa

Oulun kau­punki on avan­nut pop up ‑roko­tus­pis­teen kaup­pa­kes­kus Val­keassa.  Roko­tus­piste on avoinna ke-to 6.–7.10. klo 12–18 ja ke–to 13.–14.10. klo 12–18 väli­senä aikana. Tuol­loin voi hakea ensim­mäi­sen tai toi­sen koro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­rausta. Myös ulko­paik­ka­kun­ta­lai­set voi­vat hakeu­tua roko­tuk­seen kaup­pa­kes­kuk­sessa.

Roko­tus­piste sijait­see Val­keassa katu­ta­solla “City-talossa”, Blue Toma­ton vie­ressä, Gina Trico­tia vas­ta­päätä.

Katso lisää roko­tuk­sista www.ouka.fi/koronarokotukset

Uutista päi­vi­tetty 29.9.2021 klo 11:33: Lisätty uudet päi­vä­mää­rät ja ajat. 

Ajankohtaista