Ajankohtaista

Viikonloppuna luvassa yllätyksiä yläkerrassa

Val­kean kol­man­nen ker­rok­sen las­ten­vaate- ja lelu­liik­keistä löy­tyy vii­kon­lop­puna (la–su 28.–29.8.) monen­laista mie­len­kiin­toista ohjel­ma­nu­me­roa sekä tar­jousta.

Roihu-kettu vie­rai­lee Val­keassa

Roihu-kettu vie­rai­lee Val­kean 3. ker­rok­sessa lau­an­taina 28.8. klo 12–15 välillä. Roihu ilah­tuu vil­ku­tuk­sista, halaa­mi­set jäte­tään tällä ker­taa välistä.

Roihu-kettu tuo muka­naan Roi­hun omat puu­ha­kir­jat, jonka saa kau­pan pääl­li­seksi 3. ker­rok­sen las­ten­vaate- ja lelu­liik­keistä la–su 28.–29.8. Puu­ha­kir­joja rajoi­tettu erä.


Reima

Rei­massa jae­taan ilma­pal­loja koko vii­kon­lo­pun ajan.

REIMAN ERIKOISTARJOUS: Erä las­ten col­le­ge­pai­toja ja housuja ‑30% ovh:sta. Tar­jous voi­massa vii­kon­lo­pun ajan.


Sokos

SOKOKSEN ERIKOISTARJOUS: Nor­maa­li­hin­tai­set Name it ‑tuot­teet S‑Etukortilla ‑20%, etu voi­massa la-su 28.–29.8.


Jas­min

  • Ilma­pal­lo­jen­ja­koa la klo 10–12 ja su klo 12–14.
  • Arvonta, la–su osta­vien asiak­kai­den kes­ken arvo­taan Met­so­lan vapaa­va­lin­tai­nen tuote.
  • Pii­rus­tus­kil­pailu, jossa kaikki pii­rus­tuk­sen jät­tä­neet saa­vat pal­kin­non, aiheena “Met­sä­ne­läi­met”.

JASMININ ERIKOISTARJOUS: 

  • Yhdestä nor­maa­li­hin­tai­sesta tuot­teesta -20%. 
  • Myy­mä­lässä yllä­tys­rek­kejä ‑30%.

XS Lelut

Lau­an­taina klo 12–16 XS Lelu­jen hen­ki­lö­kunta tekee las­ten kyn­si­lak­kauk­sia BO-PO ‑sar­jan kyn­si­la­koilla sekä siir­to­ta­tuoin­teja. Siir­to­ta­tuoin­nin saa halu­tes­saan mukaan, jos haluaa lait­taa sen pai­koil­leen vasta kotona. Tur­val­li­suus on huo­mioitu ajan kes­tossa, kädet desin­fioi­daan kyn­si­lak­ka­pis­teellä.

Lisäksi XS Lelut jakaa ilma­pal­loja koko vii­kon­lo­pun ajan.


Polarn O.Pyret

  • Lau­an­taina luvassa ongin­taa.
  • La–su jaossa ilma­pal­loja ja kark­keja.

POLARN O.PYRETIN ERIKOISTARJOUKSET:

  • Rai­ta­vaat­tei­den ker­taos­tok­sesta -15%. 
  • Ulko­haa­la­rin tai ulko­ta­kin ja ‑housun ota­jalle rai­ta­kump­pa­rit kau­pan päälle (arvo 39,90 €).
  • Erä suk­ka­housuja -50%.
Ajankohtaista