Ajankohtaista

Valkea ja Valkean parkkihalli jälleen avoinna (päivitetty ti 22.6. klo 8:57)

Val­keassa maa­nan­taina ilta­päi­vällä sat­tu­neen vesi­va­hin­gon vuoksi kaup­pa­kes­kus ja Val­kean park­ki­halli jou­dut­tiin sul­ke­maan het­kel­li­sesti. Sokos avasi ovensa vielä myö­hem­min illalla, mutta Sokos Herkku pysyi sul­jet­tuna.

Tiis­taina 22.6. kaup­pa­kes­kus ja kaikki liik­keet avau­tu­vat nor­maa­listi.

***

Tie­toja tar­ken­nettu klo 18:35: Kaikki liik­keet ovat edel­leen sul­jet­tuina, mutta on mah­dol­lista, että osa liik­keistä avaa ovensa vielä myö­hem­min tänään.

Uutista päi­vi­tetty klo 18:59. Liik­keet voi­vat halu­tes­saan avata ovensa illaksi.

Uutista päi­vi­tetty ti 22.6. klo 8:57: Kaup­pa­kes­kus ava­taan tänään nor­maa­listi. 

Ajankohtaista