Ajankohtaista

Lasten leikkitilat avattu

Kaup­pa­kes­kus Val­kean las­ten leik­ki­ti­lat (Köö­kin leik­ki­piste ja Roi­hula) 3. ker­rok­sessa ovat jäl­leen avoinna. Myös 4. ker­rok­sen per­he­huo­neen rajoi­tuk­set on pois­tettu, eli per­he­huo­neessa voi asioida useampi perhe yhtä aikaa.

Tur­val­li­suu­den takaa­mi­seksi, muis­tat­han huo­leh­tia hyvästä käsi­hy­gie­niasta leik­ki­ti­lassa sekä pitää tur­va­vä­lin mui­hin per­hei­siin.

 

Ajankohtaista