Ajankohtaista

Classic Pizza avataan tiistaina klo 10.30

Uutista päi­vi­tetty ma 21.6. klo 14:12: Ava­jai­set siir­ty­vät tiis­taille

Clas­sic Pizzan ava­jai­set siir­ty­vät tiis­taille 22.6. ja ovet ava­taan klo 10.30. Pahoit­te­lemme vii­väs­ty­mistä!

Uutista päi­vi­tetty ma 21.6. klo 8:12: Avausaika vii­väs­tyy

Clas­sic Pizzan avaus vii­väs­tyy toden­nä­köi­sesti myö­hem­mäksi kuin aiem­min ker­rottu klo 11. Ravin­to­lan raken­nus­töissä on ilmen­nyt pie­niä odot­ta­mat­to­mia vii­väs­tyk­siä.

Ilmoi­tamme Val­kean net­ti­si­vuilla sekä sosi­aa­li­sen median kana­vis­samme (Face­book, Ins­ta­gram) heti, kun uusi avausaika var­mis­tuu!

*****

Iloi­sia uuti­sia pizzan ystä­ville! Clas­sic Pizza Res­tau­ran­tin ava­jais­päivä on nyt var­mis­tu­nut ja ovet ava­taan maa­nan­taina 21.6. klo 11.00! Fii­lis­tele pizza­tar­jon­taa ja kurk­kaa tästä etu­kä­teen her­kul­li­nen ruo­ka­lista.

Clas­sic Pizzassa her­ku­tel­laan iltaan saakka

Clas­sic Pizza ravin­to­lan aukio­loa­jat ovat avaus­päi­vän jäl­keen ma–la 10.30–21 ja su 12–19. Huom. Arki­sin klo 20 jäl­keen sekä lau­an­tain ja sun­nun­tai­sin klo 18 jäl­keen kulku ravin­to­laan ainoas­taan mai­se­ma­his­sin kautta. Mai­se­ma­hissi löy­tyy ete­läi­sen sisään­käyn­nin vie­restä. His­siin pää­see sekä Kaup­pu­rien­ka­dulta että Kesä­ka­dulta La Tor­re­fazio­nen takaa.

Ajankohtaista