Ajankohtaista

Perheyritys Sunkoru Valkeaan

Val­kea saa rivei­hinsä kesä­kuussa uuden tulok­kaan: Sun­ko­run!

Sun­koru on yksi­tyi­nen per­hey­ri­tys, joka tar­joaa kello- ja koru­muo­din uutuuk­sia ja tun­net­tuja brän­dejä. Sun­ko­russa on laaja vali­koima koti­maista korua­lan muo­tia ja lah­jai­deoita arkeen sekä juh­laan.

Sun­ko­run brän­di­ka­val­ka­diin kuu­luu muun muassa Nikama, Kale­vala, Aarni ja Lumoava.

Ter­ve­tu­loa Val­ke­aan, Sun­koru!

Ajankohtaista