Ajankohtaista

Hanko Sushi muuttaa uuteen tilaan

Val­kean Köö­kin sus­hi­ra­vin­tola Hanko Sushi muut­taa huh­ti­kuun aikana uusiin tiloi­hin ravin­to­la­maa­il­man toi­seen pää­tyyn, Ros­son ja Wok’­sin väliin.

Uuden tilan remon­tointi on par­hail­laan käyn­nissä ja vanha tila on sul­keu­tu­nut asiak­kailta. Tie­do­tamme avaus­päi­vä­mää­rästä myö­hem­min.

Ajankohtaista